Republika Hrvatska

Primorsko goranska županija

P R O S T O R

Zoom

Područje Primorsko-goranske županije ima površinu od cca 3600 km2. Na tom području, prema popisu iz 1991. godine, živi oko 323 500 stanovnika.
U obuhvatu županije nalaze se: priobalno područje Riječkog zaljeva sa zaleđem i otocima Rabom, Krkom, Cresom i Lošinjom, te dio Gorskog kotara do gornjeg toka rijeke Kupe.
Stoga se područje Županije može podijeliti na tri osnovna dijela:

Druga je podjela prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, gdje se područje Županije dijeli na GRADOVE i OPĆINE. Tako na području Županije imamo 14 GRADOVA i 21 OPĆINU, odnosno 582 samostalna naselja.

Kulturno povijesno nasljeđe Primorsko goranske županije    
  Kulturno povijesno nasljeđe - stanje u prostoru  
    Program revitalizacije kulturno povijesnog nasljeđa

© Ineco, 1995./2003.