REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE

Djelokrug rada Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje :

Odgovorna osoba: ravnatelj Zavoda prof.dr.sc. Mladen Črnjar,
e-mail:
mladen.crnjar@zavod.pgz.hr,

Podaci o poslovima i radu pojedinih Odsjeka u Zavodu, o projektima iz prostornog planiranja, razvoja i zaštite okoliša na kojima je Zavod sudjelovao, te tematske karte obrađene kroz geografski informacijski sustav objavljeni su na adresi www.zavod.pgz.hr

Sjedište Zavoda:
Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Splitska 2/II, Rijeka
Tel. +385 51/351-772; Fax. +385 51/212-436

E-mail:
zavod@pgz.hr

U okviru svoje djelatnosti Zavod je koncem 1994. godine započeo projekt Program revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa na području Primorsko-goranske županije.

© Ineco, 1995./2005.

Zadnja promjena: 4. srpnja, 2005.