VRBNIK - ZAŠTIĆENI SPOMENICI KULTURE

Crkva Sv. Ivana Krstitelja

 

Sv. Ivan Krstitelj Sv. Ivan Krstitelj Sv. Ivan Krstitelj

 

Crkva Sv. Ivana Krstitelja smještena je izvan gradskih zidina, a sagrađena je 1323. godine. Nakon toga je osnovana Bratovština Sv. Ivana koja je bila vlasnik crkve. Donator gradnje bio je vrbnički župnik Damjan. Zbog porasta pučanstva i proširenja bratovštine crkva se 1611. proširuje o čemu govori glagoljski natpis uzidan u apsidi: ”1611. bi zidana ta kapela po meštri Bartoli Vlahovići”. Tada je srušena polukružna apsida i crkva se proširuje na istočnom dijelu, što se može vidjeti po vrsti kamena koji je fugiran. Godine 1808. naredbom francuskih vlasti ukida se bratovština Sv. Ivana i tada crkva postaje vlasništvo vrbničke općine, te je služila kao mrtvačnica.

Crkva Sv. Ivana je pravokutna građevina s trijemom, čiji je krov niži i pokriven kanalicom. Zid lađe je kameni, u gornjem dijelu ožbukan, a sa strane ima po jednu prozorsku os polukružnog završetka. U drugoj polovini gdje započinje apsidalni dio crkva se sužuje. Apsida ima sa strane po jednu prozorsku os. Ovaj dio građen je od fugiranog kamena. Krov je dvostrešan, pokriven kanalicom. Na zabatu je zvonik na preslicu. Portal je pravokutan s kamenim okvirima.

U unutrašnjosti crkva ima jednu lađu, koja je od apside odijeljena triumfalnim kamenim lukom. Apsida ima rebrasti svod, čija rebra stoje na konzolama. Pod je od cigle, a strop lađe drveni.

 

Ruševine crkvice Sv. Jurja

Ruševine crkvice Sv. Jurja nalaze se uz istoimenu uvalu Planinskog kanala. To je jednobrodna, nenadsvođena crkvica romaničkog tlocrta s polukružnom apsidom. S unutrašnje strane istočnog, južnog i zapadnog zida vidljivi su ostaci višebojnog ciklusa zidnih slikarija, s relativno sačuvanim likom Sv. Jurja na istočnom zidu i crtežom jedrenjaka na južnom zidu. Crtež Sv. Jurja uz crtež jedrenjaka jedina je zidna slikarija tog prikaza na sjeverojadranskom području i jedna od rijetkih duž jadranske obale.

Prema povijesnim i usporednim podacima, te prema tehnici gradnje i slikarijama zaključuje se da je sagrađena i oslikana u XII. ili XIII. stoljeću. Predpostavlja se da su je dali sagraditi knezovi Krčki, kasnije Frankopani.

 

Vrbnik - urbana struktura
    Značajne građevine

 

© Ineco, 1995./2005.