LEDENICE

veća slika veća slika veća slika
Župna crkva Majke
Božje od Karmela
Detalj
iz crkve
Panorama Ledenica

Ledenice su smještene uz cestu što vodi iz Novog prema Ogulinu. U središtu mjesta je Župna crkva Majke Božje od Karmela, obnovljena 1909. godine po projektu V. Rauschera. U crkvi je barokni drvorezbareni oltar iz XVII. st. i misni pribor, relikvijar i pokaznica iz XV. st. koji su pripadali inventaru crkve Sv. Stipana na Gradini.

GRADINA LEDENICE

Stjenoviti brežuljak na jugoistočnom rubu Vinodolske knežije nosi ruševine srednjevjekovnog utvrđenog grada s polukružnim kulama. Prvi puta se spominje 1248. godine, a četrdeset godina kasnije predstavnici njegovih civilnih i crkvenih vlasti sudionici su donošenja Vinodolskog zakona.

veća slika veća slika
Gradina Ledenice

Na najvišoj istočnoj točki zaravanka u gradski bedemski perimetar uklopljen je frankopanski kaštel fortificiran i prema arealu grada kao predposljednji stupanj obrane, a usred njega smješten je četvrtasti donžon (branič kula). Ruševne strukture u gradu imaju sačuvane rijetke gotičke fragmente, a dijelovi zidnog sloga romaničke su proviencije. Jedina donekle sačuvana građevina, podobna za rekonstrukciju je romaničko-gotička crkva Sv. Stjepana Prvomučenika s bačvastim i prelomljenim svodom s poluokruglim i šiljastim susvodnicima. Zvonik-kula bila je prije urušenja dio ansambla gotičkih gradskih vrata.

veća slika
Gradina Ledenice
veća slika

Povijesno groblje kružnog oblika u vrtači obzidanoj debelim suhozidom, arhajski je slikovito s ruševinama kapele Sv. Jurja iz XVIII. stoljeća u sredini. Važno je spomenuti gotički relikvijar mučenice Sv. Uršule iz XIV. stoljeća koji se čuva u novoj župnoj crkvi.

Grad je u doba turske opasnosti od 1530. do početka XVIII. stoljeća bio branik na liniji turskih prodora prema Furlaniji. Napušten je potkraj XVII. stoljeća izgubivši važnost značajnu protiv turskog uređenja, a današnje selo ima samo nekoliko etnografski kvalitetnih kućišta s krovovima sa kojih je već nestao tradicionalni pokrov šindrom i daskom.

Novi Vinodolski
  Ledenice
   Grad Novi Vinodolski

© Ineco, 1995./2005.