Značajne građevine Crikvenice

Bivši Pavlinski samostan – sada hotel «Kaštel»
Bivši samostan - kaštel u Crikvenici smješten je u istočnom dijelu Crikvenice, između dvije prometnice, te između mora i riječice Dubračine. Prvotno je čitav prostor bio omeđen zidom čiji su ostaci vidljivi do danas.

veća slika

Na ušću Dobračine, uz kapelu Blažene Djevice Marije, 1412. godine Frankopani grade samostan kao svoju zakladu. To je velika građevina utvrđena okruglom kulom, sa zatvorenim dvorištem i velikom vodospremom. Samostan nastanjuju Pavlini, sve do ukinuća Pavlinskog reda 1786 godine, kada on postaje središtem vinodolskog kaštelanata. Kompleks dvokatnog samostana i crkve čine zatvoreni sklop oko unutrašnjeg dvorišta. Crkva je barokizirana, s gotičkim nadsvođenim svetištem. Na sjeverni zid crkve nastavlja se klaustar u kojem se nalaze dva grla cisterne. Unutrašnji raspored samostana odgovara njegovoj originalnoj funkciji: male jednostavne sobice, uski hodnici, refektorij, biblioteka itd. Na žalost samostan je poprilično degradiran adaptacijom i nadogradnjom provedenom za potrebe smještaja hotela.

Hotel Therapia, ex nadvojvode Josipa
Oko 1890. godine počinje afirmacija Crikvenice kao lječilišta, a Građevinsko društvo za klimatsko lječilište i morsko kupalište Crikvenica podiže hotel “Therapiju” najmodernije opremljenim za ono vrijeme. Zgrada hotela “Therapia” je najstariji i najveći reprezentativni lječilišno-hotelski objekt na našem području koji je to u kontinuitetu od vremena izgradnje 1897. godine (budimpeštanski arhitekt S. Höfler). Namjena objekta odredila je njegov smještaj u odnosu na naselje Crikvenicu, njegov volumen, te unutrašnji raspored kao i arhitektonsko raščlanjenje te obradu pročelja. Okoliš zgrade kultiviran je u kvalitetni park suptropske vegetacije.

veća slika

Masa objekta raščlanjena je u više elemenata, i to glavni središnji dio s naglašenim elementima na obje strane i s jednom manjom građevinom paviljonskog tipa sa strane. Pročelje objekta okrenuto prema moru bogato je raščlanjeno loggiama, balkonima i terasama. Na taj se način lječilišna i hotelska funkcija objekta odražava i na njegovom vanjskom izgledu.

Hotel Miramar
Hotel “Miramare” u Crikvenici jedan je od prvih velikih hotelskih objekata na području crikveničke rivijere. Sagrađen je 1905. godine (Rimanuczy), te su se prilikom gradnje primijenili karakteristični arhitektonski oblici tog vremena s lođama, balkonima i terasama. Detalji na pročelju izgrađeni su u stilu secesije. Hotel je u unutrašnjosti sačuvao originalnu koncepciju. Ovaj objekt tipičan je za hotelske objekte iz doba početka razvoja turizma, ali pripada među uspjelija i kvalitetnija ostvarenja te vrste na kvarnerskom području.

Gradska naselja (urbane cjeline) Seoska naselja (ruralne cjeline) Značajne građevine Crikvenice Etno zone i etno spomenici Grad Crikvenica

© Ineco, 1995./2005.