Etno zone i etno spomenici

Kotor
Povijesno naselje, smješteno na sedlu sigurnog brežuljka iznad toka Dubračine, gradinskog prethistorijskog položaja, svoje ime zahvaljuje antičkoj postaji Ad Turres (kod tornjeva) na cesti Tarsatica - Senia. Srednjovjekovno naselje bilo je utvrđeno, kasnije se raširilo padinom, a napušteno je nakon požara 1776. godine, kada se stanovništvo spušta u Crikvenicu koja upravo u to vrijeme jača. Intenzivan srednjovjekovni život potkrijepljen je dokumentima, mjesto ima dosta važno prostorno značenje na jednom od izlazaka Vinodola na more, te u XV. stoljeću postaje župa s gotičkom crkvom Sv. Šimuna izgrađenoj vjerojatno od trsatskih franjevaca (tada u posjedu naselja) a na mjestu starije romaničke (križni tlocrt, ruševno, sačuvano svođeno svetište i bočne kapele) i ruševnim crkvama Sv. Jurja (romanika) na vrhu brda i Sv. Trojice (barokizirana gotika) na vrhu drugog brda prema Grižanama i Sv. Mikula (romanika) kasnije pretvorena u gospodarsku zgradu. Danas je povijesno naselje, premda istaknute ambijentalne vrijednosti, većim dijelom napušteno. Kotor i okolni krajolik dio je zone Vinodola, s poljoprivrednom organizacijom prostora interpretiranom suhozidom. Formacije suhozida u poljoprivrednoj organizaciji prostora predstavljaju dio spomeničkog fundusa zone jer kontinuiraju antiknu raspodjelu do novije individualne podjele zemljišta.

Toš u Dramlju
U Dramlju, na obali mora, na čestici Pazdehova, u jednoprostornom kamenom objektu, otvorenog stropišta i krova na dvije vode pokrivenog kanalicama, lociran je mehanizam toša – mlina za masline. Njegovi dijelovi pretežno su drveni, s djelomičnim naknadnim intervencijama u željezu. Sastoji se od pokretnog i nepokretnog inventara za mljevenje i tiještenje maslina, fiksiranog o tlo i o grede stropišta. Očuvanost, kako objekta tako i inventara, zadovoljavajuća je i zorno svjedoči o jakoj tradiciji maslinarstva kao gospodarske grane, karakteristične za jadransko područje.

Ovaj objekt simbolično objedinjuje nekoliko tipičnih elemenata tradicijske kulture XIX. stoljeća, i ranije, na ovome prostoru: u karakteristično arhitektonsko rješenje jadranske kamene gradnje, primarno ribarske kućice, smješteno je postrojenje mlina za masline, te je na taj način ocrtan segment života u danom vremenu.

Arheološke zone i lokaliteti Seoska naselja (ruralne cjeline) Značajne građevine Crikvenice Etno zone i etno spomenici Grad Crikvenica

© Ineco, 1995./2005.