PROGRAM REVITALIZACIJE KULTURNO POVIJESNOG NASLJEĐA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

[Sv. Vid] Projekt je započet koncem 1994. godine u Zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko goranske županije. Izrada projekta planirana je u fazama.
Prva faza Projekta, KULTURNO POVIJESNO NASLJEĐE - stanje u prostoru, izrađena je u suradnji s Državnom upravom za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Rijeci i temeljni je dio Projekta.

Tijekom rada prikupljeni su, sistematizirani, tipološki i stilski klasificirani, povijesno valorizirani te kartirani i foto dokumentirani svi dostupni podaci o kulturno-povijesnom nasljeđu na području Županije.

Zaštita i revitalizacija kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti nije samo kulturan čin i potreba suvremenog čovjeka za odgovornim odnosom prema prošlosti zbog budućnosti, već postaje imperativ za plansko osmišljavanje budućeg razvoja malih naselja, naročito zbog njihovog uključivanja u turističku ponudu.

Temeljem toga, valorizacijom i revitalizacijom kulturno-povijesnih vrijednosti područja, naselja, objekta i lokaliteta u cilju njihovog uključivanja a time i obogaćivanja turističke ponude, aktivirat će se, prije svega, autohtono stanovništvo kako bi našli interes za opstanak na svojim vjekovnim prostorima.

KULTURNO POVIJESNO NASLJEĐE - STANJE U PROSTORU
KULTURNO POVIJESNO NASLJEĐE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

© Ineco, 1995./2003.