PRIOBALNO PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

[RIJEKA]

Priobalno područje Županije podrazumijeva riječku urbanu aglomeraciju u sastavu koje su opatijsko i vinodolsko primorje sa zaleđem. Na ovom području, na površini od 1265 km2 živi 254.995 stanovnika (popis 1991.), odnosno 201,7 st./km2, što je znatno iznad državnog prosjeka, s tim da više od polovice stanovnika živi u Rijeci (164.075).

[MAPA]

Prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, priobalni dio Županije podijeljen je na: četiri GRADA (Rijeka, Novi Vinodolski, Opatija i Crikvenica) i dvanaest OPĆINA (Kostrena, Bakar, Kraljevica, Vinodolska, Lovran, Mošćenička Draga, Matulji, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana i Viškovo).
Geografski položaj, prirodne značajke i karakteristično gospodarstvo obilježavaju ovo područje kao izrazito primorski kraj.

Prema podacima Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, na ovom području u Registar nepokretnih spomenika kulture upisan je 91 spomenik kulturno-povijesnog nasljeđa, ali je i evidentiran veliki broj (oko 200) potencijalno vrijednog kulturno-povijesnog nasljeđa različite tematike.

REGISTRIRANI SPOMENICI KULTURE