OTOČKO PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Baška Otoci Krk, Cres, Lošinj i Rab izuzetno su bogati vrijednim kulturno-povijesnim nasljeđem.
Položaj u prostoru, zbijene strukture i karakteristične ambijentalne cjeline s ostacima tradicionalnog načina građenja i življenja u primorsko-mediteranskom duhu, odlike su tih naselja, te su mnoga od njih svrstana u nepokretne spomenike kulture.

Prema podacima Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, na otočkom području upisano je u Registar 97 nepokretnih spomenika kulture, ali je evidentiran velik broj (oko sto) potencijalno vrijednog kulturno-povijesnog nasljeda različite tematike.

© Ineco, 1995./2003.