SUČIĆI

Ruralna cjelina koja je u globalu zadržala izrazitu kvalitetu u kultiviranom krajoliku (podzidi i prezidi ispod naselja).

ZASELCI SUČIĆA

Sučići - panorama
Potoki - Skaceti

Zaselci Sučići - panorama

Jurčići - panorama
Potoki - Jurčići

Kuća s tornicom

Potoki Jurčići - kuhinja
Potoki Jurčići - ognjišće

Potoki Kićeri
Potoki Maglići

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.