KALAC

Kalac
Kalac - kapelica

ZASELCI KALCA

Andrići
Dugići
Mihani

Ruralna cjelina s nizom kvalitetno riješenih arhitektonskih detalja. Sklopovi kuća imaju vrlo razvedene tlocrte sa vanjskim stubištem, trijemom, vodospremom, tornicom i prizidanim dvorom. Na izgradnji u nizu pojavljuju se i presvođeni prolazi iznad kojih se također nalazi stambeni prostor.

Lucetići
Petehi
Šoškići

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.