SV. JELENA

Veća ruralna cjelina sastoji se od niza zaselaka. Zaselak Škalameri je intaktno očuvan a sastoji se od četiri kuće. Sve kuće imaju tornice, a jedna i sačuvano ognjišće. Peta ruševna kuća, vrlo je arhaična prvobitna nastamba, izvana nalik dvoru za stoku (pokrivena je slamom). Zaselak Slamnjaki sastoji se od tri kuće u nizu. U jednoj kući je očuvan tkalački stan koji je još u povremenoj upotrebi.

Unutrašnjost crkve Sv. Jelene

U selu se nalazi srednjovjekovna crkva Sv. Jelene ko ja je svoj današnji oblik dobila u XVII. stoljeću. To je jednostavna pačetvorinasta kapela ravnog začelja. Prema tradiciji, ispred crkve se nalazilo groblje.

Crkva Sv. Jelene

Crkva Sv. Martina nalazi se sjeverno od zaselaka Filipaši, u blizini trase drevne (antičke i srednjovjekovne) komunikacije koja povezuje područje Liburnije s Istrom. Crkva s polukružno opisanom apsidom i preslicom izgrađena je u zrelo srednjovjekovnim, romaničkim karakteristikama gradnje.

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.