GRABROVA

Veće selo Mošćeništine, sastoji se od većeg broja zaselaka i kučišta raštrkanih po padinama brijega. Sačuvani su elementi tipičnog lokalnog tradicijskog graditeljstva: kuća s tornicama, šternama tetojama, štalicama, dvorovima te tipična organizacija okolnih poljodjelskih površina suhozidnim terasastim podzidima. Koncem XIX. stoljeća pojavljuju se kuće građanskog tipa proporcionalnih prozorskih otvora s nadprozornim vijencima (Vela Grabrova).

Grabrova - Gradac

Šterna
Grabrova - Zaselak Arbanasi

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići, Zagore

Općina Mošćenička Draga Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja Etno zone i etno spomenici Kulturno - povijesno nasljeđe

© Ineco, 1995./2005.