GOLOVIK

Golovik je oko 3 km udaljen od Brseča. Selo se prvobitno sastojalo od grupacija raštrkanih i odvojenih zaselaka. Zaselci su smješteni na padini brijega te imaju karakteristične višestruke terasaste podzide poljodjelskih površina. Uokolo skupina stambenih kuća ali i u samim zaselcima postojalo je i obilje skloništa za stoku, dvorova, koji su prepoznatljivo obilježje tradicijskog graditeljstva ovog kraja.

Crkva Sv. Nikole
Golovik - detalji

U naselju se nalazi crkva Sv. Nikole romaničko-gotičkih karakteristika, pačetvorinastog tipa s apsidom upisanom u ravni začeljni zid. Crkva je primjer skromne, pučke inačice romanike, i u tlocrtu je slična crkvi Marije Magdalene. Na dvostrešnom krovu, drvene konstrukcije pokrivenom kupom kanalicom je zvonik na preslicu, koji svojim izduženim oblikom sa elementima gotike, sugerira na vjerojatnu srednjovjekovnu dataciju.

Golovik - panorama
Golovik - ambijenti

Na starom putu od Golovika prema moru, između Golovika i zaselka Blažići, nalaze se arheološki ostaci crkve Sv. Trojstva.

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.