BRSEČ

Brseč - panorame

Povijesna jezgra naselja Brseč koja se ističe izvanrednim položajem na strmini hridi ponad mora (150 m), broji vrijeme od prapovijesnog kastelijera (Sisol). Stara jezgra naselja kompozicija je malenih skromnih građevina, jednostavnih arhitektonskih oblika sa slikovitom igrom krovova i raznolikim oblicima dimnjaka. Gradske fortifikacije: zid, kule i sam zvonik posjeduju neke elemente ranog srednjeg vijeka. Od XII. do XIV. stoljeća naselje je u vlasti Devinaca i Walseeovih, a u XV. stoljeću Brseč je jedan od izlaza na more Pazinskoj grofoviji.

Brseč-prozor
Gradske šterne
Zvonik

Vertikalni naglasak naselju daje jednostavni masivni zvonik odijeljen od crkve. Župna crkva Sv. Jurja je srednjovjekovna građevina sa gotičkim freskama iz XV. stoljeća i dogradnjama iz XVII. stoljeća.

Ulaz u gradsku ložu
Vrata

U gradu ima više kuća iz XVII. stoljeća a ističe se "Manšunerija", pregrađeni "Kaštel" s "kašćom" (mjestom gdje su kmetovi nekad donosili desetinu svojim gospodarima), Kučićeva kuća, župni dvor, rodna kuća književnika Eugena Kumičića i toš. U gradskim vratima nalazi se loža. Grad je sačuvan u svom srednjovjekovnom duhu u mreži uličica i prolaza, vertikalitetu struktura s malim otvorima, razvedenim slikovitim krovovima sa "skulptoralno" riješenim dimnjacima. U XIX. stoljeću grad postepeno izlazi van bedema.

Župna crkva sv. Jurja
Brseč-kuće
Kumičićeva rodna kuća

Van grada smještene su mnogobrojne crkvice: Sv. Martina, Sv. Marije Magdalene, Sv. Jelene, Sv. Stjepana, Sv. Nikole, Sv. Križa, Sv. Trojstva, Sv. Margarete, a datacijama sežu od romanike do baroka.

Okolina je etnografski značajna po ostacima specifičnih arhitektonskih oblika kućnih ognjišta ("tornice").

Značajnije građevine Brseča

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.