MOŠĆENICE - OSTALE ZNAČAJNE GRAĐEVINE

 

Gradska vrata Kaštel

Gradska vrata, kaštel

U grad Mošćenice se ulazi kroz gradska vrata ( s uklesanim Hasburškim grbom i godina 1634. kada su vrata vjerojatno bila obnovljena), ispred kojih je, prema nekim izvorima, postojao pokretni drveni most (što bi ujedno moglo tumačiti i sam naziv mjesta).

Ulaz u grad brani isturena četverokutna kula, "kaštel", sada škola, što se nalazi s ljeve stane gradskih vratiju. U njoj je na katu stanovao feudalčev predstavnik dok se u prizemlju nalazio "fontik", prostor za smještaj onog dijela uroda kog su Mošćenićani bili obavezni davati svom gospodaru. Odmah po ulazu kroz gradska vrata, na mjestu gdje se sada nalazi gradski muzej, nekad je bio zatvor.

Desno od gradskih vratiju nalazi se "Stražnica", gradska loža, mjesto svih važnijih zbivanja u mjestu. Pod njezinim krovom sklanjala se gradska straža, tu se viječalo i donosile odluke, čitali se proglasi, trgovalo i sklapali ugovori, plesalo se i veselilo.

 

Loža Stražnica

Gradska loža

Od ulaza vode dva ulična odvojka povezana u organski splet nadsvedenih prolaza koji su stvorili male urbano arhitektonske ambijente gotovo pred svakom kućom. To se naročito očituje u sjeveroistočnom dijelu naselja. Barokno doba odražava se u izgradnji cijelog niza kuća na kojima pojedini detalji ili ukupna koncepcija pročelja odaju utjecaj baroknog stilskog izraza.

 

Kuća Negovetić Kuća Negovetić - portal

Kuća Negovetić - portal

Kuća Negovetić, br.61 ( iz 1770.) ima naglašen, reprezentativni portal sa uklesanim natpisom i reljef s carskim dvoglavim orlom (privilegij koji se dobija nakon što su od cara dobili plemičku titulu - “Negovetić de Kombox”).

Kuća Dešković nalazi se u donjem dijelu grada, na izvanrednoj lokaciji s vizurama na Kvarnerski zaljev, s pročeljem u baroknom izražaju i s lijepim bunarom u sredini dvorišta.

 

Kuća Negovetić - reljef Kuća Negovetić - natpis Kuća Dešković - bunar

Kuća Negovetić reljef i natpis, kuća Dešković - bunar

Većina stambenih kuća ima obilježja pučke arhitekture, čija je osobitost - prostor za mlin za masline, "toš". Nekad je šire područje Mošćenica bilo bogato toševima, u starom gradu ih je bilo samo dva. Sada u Mošćenicama postoji samo jedan gradski toš u sklopu kuće br. 60 , koji je reprezentativan primjer susreta s tradicijom, te je zato temeljem Zakona o zaštiti spomenika kulture 1970. godine i uvršten u Registar nepokretnih spomenika kulture.

 

Toš Toš

Toš - mlin za masline

 

Mošćenice - urbana struktura
    Crkve

© Ineco, 1995./2005.