MOŠĆENICE - URBANA STRUKTURA

 

Naseljen već u prapovijesnom razdoblju, kada se na mjestu današnjeg naselja nalazila gradina kasteljerskog tipa, ovaj gradić poprima u srednjem vijeku današnju fizionomiju. Ovako sabijena naselja u srednjem vijeku sama su sebe nazivala kaštelima, a u njima se odvijao i gradski i težački život.

Po osnovnoj urbanoj dispoziciji Mošćenice pripadaju tipu koncentrično koncipiranih naselja opasanih zaštitnim bedemima, odnosno nizom kuća čiji su vanjski zidovi u funkciji bedema koji polukružno zatvaraju zbijenu strukturu grada. U osnovi donjih i nekih gornjih slojeva naselja očuvani su djelovi srednjovjekovnih struktura na koje su se taložile preinake kasnijih razdoblja, naročito baroka.

 

Mošćenice - ulica Mošćenice - ulica

 

Organizacija unutrašnjih komunikacija nepravilno je isprepletena i prati krivudavu liniju vanjskog gradskog obzida. Maleni unutarnji prostor gradića nije omogućio stvaranje većih gradskih površina - trgova, čak ni oko glavnog sakralnog objekta, već su tokovi spleta uskih uličica s unutarnjim dvorišnim prostorima kuća, nadsvedenim prolazima i stubišnim prilazima povezani u organsku urbanu prostornu cjelinu izrazite ambijentalne vrijednosti.

Mošćenice imaju najbolje sačuvanu urbanu strukturu od svih gradova Liburnije (Kastav, Veprinec, Brseć) i Hrvatskog primorja.

 

Mošćenice - crkve
    Ostale značajne građevine

© Ineco, 1995./2005.