MOŠĆENICE - SMJEŠTAJ

Mošćenice

Mošćenice

Na relativno maloj udaljenosti od Opatije (14 km), s njene južne strane, povrh Mošćeničke Drage, s izvanrednim vizurama na Kvarnerski zaljev, smjestio se srednjovjekovni utvrđeni grad Mošćenice.

Naselje se nalazi na brijegu (173 m), na istočnim padinama Učke, srašteno s konfiguracijom terena, na prirodno zaštičenom mjestu koje je u prošlosti imalo izvanrednu stratešku vrijednost, jer se mogao nadzirati promet starom cestom koja se probijala po strmim kamenitim obroncima sjeveroistočne obale Istre. Tlo pod Mošćenicama sa svih strana ruši se u dubinu, sve do mora. Samo s jedne točke pristupačan je prilaz gradu, i na toj točki su postavljena gradska vrata.

Danas su Mošćenice tipično primorsko mjesto s dobro sačuvanom i ambijentalno zanimljivom gradskom jezgrom, koja u svom tkivu krije slikovite urbane prostore s izrazito vrijednim objektima.

Zbog svoje vrijedna srednjovjekovne urbane strukture i vrijednih pojedinačnih građevina (župna crkva Sv. Andrije, kuća Negovetić-Dešković, toš-mlin i tijesak za masline u kući br. 60, i dr.), povijesna jezgra Mošćenica je temeljem Zakona o zaštiti spomenika kulture 1968. godine uvrštena u Registar nepokretnih spomenika kulture.

Povijest Mošćenica
    Urbana struktura

© Ineco, 1995./2005.