SEOSKA NASELJA (RURALNE CJELINE)

SV. VID

Ruralna cjelina Sv. Vid sastoji se od uže jezgre naselja i okoliša jezgre kao dijela naselja. Užu jezgru naselja čine građevine oko kapelice Sv.Vida, koja oznakama starijeg načina građenja upućuje na dataciju naselja. Građevine su manjeg pačetvorinastog tlocrta, s terasom na svod pokrivene kanalicama. Širi okoliš čine kamene kuće jedno i dvokatnice veće tlocrtne površine, pretežno pojedinačno postavljene i kao izolirani nizovi starijih građevina prizemnica s terasom na svod. U široj zoni naselja nalaze se gospodarski objekti - mlin za masline i kovačnica, te objekt polukružnog tlocrta, vjerojatno također za gospodarsku namjenu.

Odnos jezgre naselja prema široj stambenoj zoni govori o nastajanju naselja u XVI.-XVII. st. oko starije sakralne građevine.

Daljnji razvoj naselja veže se uz napuštanje sela Miholjice - Semenje i premještanje Župne crkve Sv. Mihovila iz Miholjica u Sv. Vid. Župna crkva sv. Mihovila izgrađena je 1890. godine a posvećena 1895. godine.

| Prethodna stranica | Slijedeća stranica|
| Početak | Povijesni razvoj | Arheološke zone i lokaliteti | Gradske cjeline | Etno zone i etno spomenici | Značajne građevine |

© Ineco, 1995./2006.