KULTURNO POVIJESNO NASLJEĐE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - STANJE U PROSTORU

[Rijeèka luka] Stupanj istraženosti kulturno povijesnog nasljeđa na području Primorsko-goranske županije vrlo je neujednačen.

Priobalni dio Županije i otoci Rab, Krk, Cres i Lošinj poznati su po vrijednom kulturno-povijesnom nasljeđu, koje je tijekom ovog stoljeće u kontinuitetu istraživano. Međutim, sve je to nedovoljno, s obzirom na utvrđeni broj potencijalno vrijednog, ali još neistraženog nasljeđa.
Područje Gorskog kotara je možda skromnije u ponudi sačuvanog kulturno-povijesnog nasljeđa u odnosu na ostali dio Županije. Zbog svoje nedovoljne istraženosti, nepravedno je zapostavljeno te time i neotkriveno potencijalno vrijedno kulturno-povijesno nasljeđe.

Stupanj istraženosti povijesnog nasljeđa kao i oblik zaštite utvrđen je na temelju:

[Riječko Korzo] Prema utvrđenim urbanističkim, arhitektonskim i konzervatorskim kriterijima, kulturno-povijesno nasljeđe je podijeljeno na: Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeno je stanje u prostoru svih registrirsnih spomenika kulture, evidentiranih povijesnih naselja i drugih naseobnih cjelina, te izuzetno veliki broj pojedinačnih objekata i arheoloških, te hidroarheoloških lokaliteta, kako unutar, tako i izvan povijesnih cjelina.

KULTURNO POVIJESNO NASLJEĐE
PROGRAM REVITALIZACIJE KULTURNO POVIJESNOG NASLJEĐA

© Ineco, 1995./2003.