INECO

Udruga INECO (Informacije za ekologiju) djeluje na razvijanju i promicanju znanstveno istraživačkog rada, znanstvenom i tehničkom odgoju i obrazovanju mladih znanstvenika, skrbi o osposobljavanju nadarenih učenika.
Pridonosi stjecanju znanja i sposobnosti za primjenom znanstveno-tehničkih i ekoloških dostignuća usmjerenih zadovoljavanju potreba i interesa čovjeka, potiče stvaralačke mogućnosti mladih, animira ih u zaštiti i unapređenju radnog životnog okoliša.

Po nalogu Zavoda za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i u suradnji s Društvom kibernetičara, udruga "INECO" izradjuje hipermedijsku bazu podataka za lokalitet grad Bakar - kompleks kaštela, grad Kastav, te Mošćenice, Mošćeničku Dragu, Gorski Kotar, Vinodolsku dolinu: Novi Vinodolski, Crikvenicu i Bribir, otoke Cres i Lošinj, Rab, na otoku Krku: Vrbnik, Bašku, Omišalj, grad Krk Bašćansku dolinu, Omišalj, Dobrinj, Malinsku, Punat, gradove Kraljevicu, Opatiju i općinu Lovran.

Ovaj rad će se moći i nastaviti jer se tako najbolje dopunjuju potrebe Zavoda i stručno-znanstveni kapaciteti kojima raspolaže INECO.

Kulturna dobra Primorsko goranske županije

Voditelj projekta:

Gordana Rafajlović,dipl.ing.arh.

Grafičko oblikovanje i izrada stranica:

Hrvatski tekst: Gordana Rafajlović,dipl.ing.arh., Gordana Uroda, dipl.ing.arh.,
Engleski tekst: Marija Mičetić i Josipa Gulin

Fotografije:
Vlado Mezak (Bakar),
Miljenko Vranković (Kastav),
Teodora Cimaš, dipl. umj. (Mošćenice, Vrbnik, Gorski Kotar, Vinodolska dolina, Cres i Lošinj, Bašćanska dolina, Rab).
Fotografije za nadogradnju stranica Kastva, te Punat i Malinsku - Dubašnicu izradili su članovi Kluba Mladih tehničara iz Rijeke, M. Radune Ban 14/3: Branko Karabaić, Mr.Sci. Ira Rechner, Gordana Uroda i Gordana Rafajlović Dragović.

HTML: mr.sc. Nataša Hoić-Božić (Bakar, Kastav, Mošćenice, Vrbnik, Gorski Kotar)
Vlasta Mutabžija, prof. (prema ranijem predlošku Vinodolska dolina, Cres i Lošinj, Rab, Krk: grad Krk, Punat, Malinska, Bašćanska dolina, Omišalj, Lovran Mošćenička Draga, Opatija, nadogradnja Kastav)

©Ineco, 1995./2007.
Korzo 2/II, Rijeka
Tel./Fax. +385 51/21 13 05
E-mail: ineco@posluh.hr,
POSLuH d.o.o.
Posjet 6093. od 25.11.1998.