GORANSKO PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

Prema podacima Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, na području Gorskog kotara u Registar nepokretnih spomenika kulture upisano je dvadeset (20) spomenika, ali je evidentirano oko stotinjak potencijalno vrijednih, koji nakon dodatnog stručnog istraživanja mogu dobiti status spomenika kulture.

 

REGISTRIRANI SPOMENICI KULTURE

Seoske cjeline:

Arheološke zone:

Etno zone:

Etno spomenici:

Pojedinačni objekti:

Memorijalne građevine:

 

© Ineco, 1995./2005.