DRAGOZETIĆI

veća slika veća slika
Dragozetići - panorama

Dragozetići su jedno od najstarijih hrvatskih naselja na otoku Cresu. Smješteno je ispod glavne creske magistrale, uz rub plodnog kraškog polja. Župa je ustanovljena 1632., a župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana sagrađena je pod austrijskom vlašću 1862. godine.

veća slika veća slika
Dragozetići - kapela na groblju

Na groblju je crkva iz 1642. Karakteristični su stambeni objekti smješteni na “živcu kamenu”, s vanjskim stubištem i terasom pred stanom te nadsvođenim ulazom u konobu.

veća slika
veća slika
Župna crkva
Detalj s župne crkve

Tramuntana
   Beli
     Porozina
       Predošćica

© Ineco, 1995./2005.