BAKAR: PANORAMA

Arheološke zone i lokaliteti Gradska naselja - urbane cjeline Seoska naselja - ruralne cjeline Etno zone i etno spomenici Značajne građevine Kaštel Galerija Grad Bakar

© Ineco, 1995./2006.