ETNO ZONE I ETNO SPOMENICI

Etno zona Praputnjak

Etno zona Praputnjak obuhvaća prostor seoske cjeline Praputnjak i prostor zemljišta zvan Dolčina. Tu se nalaze lokacije napuštenih zaseoka Tadejsko i Bujansko, te lokacije Trnovica i Gradina, uz Krčine, Rebar i Dugi Redi s etnografskim i mogućim arheološkim nalazima. Ovaj dio hrvatskog, primorskog krasa prezentira onaj prostor organiziranog seoskog života na Krasu koji se prema zemljišnom posjedu odnosi stvaralački, iskorištavajući svaku parcelu zemljišta i dajući joj značaj prvorazredne zone opstanka. U blizini naselja Tadejsko i Bujansko locirane su lokve i studenci, ozidani izvori pitke vode za stoku i ljude, na način koji upućuje na slavensku i predslavensku lokaciju istih.

Prezidi

Prezidi je naziv za poljoprivredno područje između Bakra i Bakarca oblikovano ljudskom rukom. Oblikovanje je započeto prema usmenoj predaji u XVIII. stoljeću, te se nastavilo i održavalo do 30-tih godina XX. stoljeća. Krčenjem šume, prenošenjem zemlje i podzidavanjem tla kamenom u suho (prezid), te sadnjom vinove loze stečen je terasasti oblik padine. Tehnika gradnje istovjetna je s tehnikom gradnje prezida na cijelom Mediteranu.

Danas se nastoje obnoviti prezidi iznad bakarskog zaljeva

Arheološke zone i lokaliteti Gradska naselja - urbane cjeline Seoska naselja - ruralne cjeline Grad Bakar Značajne građevine Kaštel Galerija Panorame

© Ineco, 1995./2006.