GRAD BAKAR

Područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do Vrha Risnjaka i zauzima površinu od oko 12. 560 ha, a obuhvaća grad Bakar i deset (10) naselja: Hreljin, Krasicu, Kukuljanovo, Meju Gaj, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Ružić Selo, Škrljevo i Zlobin.

Karakteristika bakarskog prostora su tri bitno različita područja po vrsti i po intenzitetu aktivnosti. Uz akvatorij Bakarskog zaljeva i kontaktno obalno područje danas živi 25% stanovnika. Iznad Bakarskog zaljeva, na nadmorskoj visini od 180-300 metara živi oko 70% stanovnika. Visoku zonu bakarskog prostora, gotovo planinsko područje, karakteriziraju velike šumske površine koje se smjenjuju s planinskim pašnjacima. Na tom prostoru živi svega 5% žitelja iako on zauzima 70 % površine Grada Bakra.

Glavno sjedište je grad Bakar, luka na sjeverozapadnom dijelu Bakarskog zaljeva. Pogodni prirodni položaj u dnu Bakarskog zaljeva omogućavao mu je trgovinu robom. Status trgovačkog središta na Sjevernom Jadranu zadržao je sve do pojave parobroda i izgradnje željezničke pruge Karlovac-Rijeka 1873. godine, kada postupno ustupa svoje mjesto Rijeci koja dobiva vodeću ulogu. Ovaj kraj poznat je po slavnoj pomorskoj tradiciji, jer od antičkog doba do danas Bakar živio s morem i od mora.

Arheološke zone i lokaliteti Gradska naselja - urbane cjeline Seoska naselja - ruralne cjeline Etno zone i etno spomenici Značajne građevine Kaštel Galerija Panorame

© Ineco, 1995./2006.