BAKAR - KAŠTEL

[Istočno pročelje ] [Pogled na zaljev] [Južno  pročelje]
Istočno pročelje Kaštela, pogled iz Kaštela na Bakarski zaljev i južno pročelje Kaštela

Sadašnji izgled Kaštela, rezultat je brojnih pregradnji i adaptacija. Nepravilna trokutna osnova kaštela datira iz XVI. stoljeća, a istraživanja prethodnih faza nisu do danas vršena. Pravilnije tlocrtne gabarite uočavamo na južnom dvokatnom stambenom dijelu, koji kao rezidencijalni dio datiramo u XVII. stoljeće. Zanimljivo je i sjeverno pročelje Kaštela.

Kaštel obiluje mnogim prostranim odajama, te pratećim prostorijama, u koje se ulazilo komunikacijom kroz ulaznu kulu i dvorište s cisternom.
Kroz ulaznu kulu, koja se prislanja na "Vela vrata", prolazi se malim dvorištem do stubišta ograđenog željeznom ogradom, a odatle na prvom katu do predvorja s balkonom. Iz te prostorije ulazi se u bivšu kapelicu Sv. Mihajla, koja je imala barokni oltar, a malo dalje u kuhinju s niskim ognjištem. Pored ove, u kaštelu su se nalazile još tri kuhinje, cisterna u dvorištu, dvije tamnice i veći broj prostranih dvorana. Iz prostranih soba drugog krila divan je pogled na čitav Bakarski zaljev.

POVIJEST KAŠTELA U BAKRU

[Luka] [Panorama]

Početak bakarskog utvrđenja seže u daleku prošlost, u vrijeme seobe naroda, u rani srednji vijek, kada se tadašnje pučanstvo u potpunosti seli s obalnog dijela na sigurnije mjesto, tj. na brežuljak što se diže 50 metara nad morem. Buduća istraživanja trebala bi potvrditi ovu srednjevjekovnu fazu.

Dogradnju starog zdanja, izgradnju feudalnog kaštela, moramo pripisati periodu kad je Bakar u posjedu krčkih knezova. Oni su prema dozvoli kralja povisili obrambeni zid, učvrstili ugaone kule Turan i Forticu, tako da je Vinodolski zakon s pravom mogao spomenuti Bakar kao tvrdi grad.

[Ulaz] [Natpis]

Ulaz u gornji "Grad", glagoljski natpis na vratima

Godine 1530. zbog ozbiljne opasnosti od Turaka i Mlećana, naredbom kralja Ferdinanda I ponovo se utvrđuje kaštel, što potvrđuje natpis na novim dograđenim ulaznim vratima pisan glagoljicom:

"1530. gda čini, učiniti ovu baštiju. gdin. e. (ro) lim. dezara. budušći. on tada. kapitan biš nad armadu. kraleve. s tlesti. nadunai i kapitan cetera a Žan Jakov de pani e (vice) e kapitan bakarski i vinodolski ".

Prema tom natpisu vrhovni zapovjednik kraljevske vojske Jerolim Zadarski naredio je da se grad utvrdi kulama protiv eventualne navale Turaka. Podređen mu je bio vicekapetan bakarski i vinodolski Žan Jakov de Pani, koji je izvršio to naređenje.Grad je ojačan kulama, a pojačani su i povećani gradski bedemi.

Oko godine 1557. dolazi kaštel pod vlast knezova Zrinskih koji ga drže sve do propasti obiju obitelji u godini 1671. Nakon toga kaštel ostaje zapušten.

Poznati potresi 1750. i 1751. godine jako oštećuju kaštel. Stradali su gornji katovi i visoka kula sa svojim kruništem. Zidovi su napukli, a na krovovima su se pojavile mnoge rupe. Nakon popravka pričinjenih šteta, kaštel poprima današnji izgled. Tada ga koristi komorska uprava, a kasnije vojska. Nakon toga u njemu je Platnara, a 1849. godine i nautički kabinet. Godine 1848. na istočnoj strani se otvaraju nova vrata po naredbi bana Jelačića, pa se po njemu i zovu Banska vrata.

BAKAR - DANAŠNJE STANJE KAŠTELA

[Zapadni ulaz - detalj] Kaštel je danas u izuzetno lošem stanju.Čitav je interijer devastiran, a krovište dotrajalo. Prvi konzervatorski radovi na sanaciji započinju 1952. temeljitom obnovom kaštela, a nastavljaju se popravkom pročelja 60 - tih godina. [Unutrašnje dvorište]
Zapadni ulaz u Kaštel - detalj Unutrašnje dvorište sa šternom

Kaštel, koji u gradu jedini još ne živi, nema danas osmišljenu namjenu, iako su postojala dva prijedloga. Prvi, kao ugostiteljsko turistički sadržaj (hotel visoke kategorije) i drugi, koji je predviđao sadržaje doma kulture.

U prikladno obnovljenom kaštelu, prostoru od dvije etaže s najmanje 600m2 iskoristive površine, mogli bi se ostvariti uvjeti za skupove, tribine, predavanja, istraživanja, prezentacije, arhiviranja i sl., sve vezano na naučne programe, a u vidu održavanja naučnih skupova ili (ljetnih) škola s temama bliskim povijesnom prostoru do koga doseže uloga Bakra kroz vjekove.

[Unutrašnjost] [Unutrašnjost] [Detalj]

Unutrašnjost Kaštela i detalj

Arheološke zone i lokaliteti Gradska naselja - urbane cjeline Seoska naselja - ruralne cjeline Grad Bakar Značajne građevine Grad Bakar Galerija Panorame

© Ineco, 1995./2006.