INECO

Udruga INECO (Informacije za ekologiju) djeluje na razvijanju i promicanju znanstveno istraživačkog rada, znanstvenom i tehničkom odgoju i obrazovanju mladih znanstvenika, skrbi o osposobljavanju nadarenih učenika.
Pridonosi stjecanju znanja i sposobnosti za primjenom znanstveno-tehničkih i ekoloških dostignuća usmjerenih zadovoljavanju potreba i interesa čovjeka, potiče stvaralačke mogućnosti mladih, animira ih u zaštiti i unapređenju radnog životnog okoliša.

Po nalogu Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorni planiranje Primorsko-goranske županije i u suradnji s Društvom kibernetičara, udruga "INECO" izradjuje hipermedijsku bazu podataka za lokalitet grad Bakar - kompleks kaštela, grad Kastav - kompleks kaštela na Lokvini, te Mošćenice, Vrbnik, Gorski Kotar, Vinodolsku dolinu: Novi Vinodolski, Crikvenicu i Bribir, otoke Cres i Lošinj, Rab, Bašku, Omišalj, grad Krk i grad Kraljevicu.

Ovaj rad će se moći i nastaviti jer se tako najbolje dopunjuju potrebe Zavoda i stručno-znanstveni kapaciteti kojima raspolaže INECO.

Kulturna dobra Primorsko goranske županije

Voditelj projekta:

Gordana Rafajlović,dipl.ing.arh.

Grafičko oblikovanje i izrada stranica:

Gordana Rafajlović,dipl.ing.arh., Gordana Uroda, dipl.ing.arh.,
Engleski tekst: Marija Mičetić i Josipa Gulin
Fotografije: Vlado Mezak (Bakar), Miljenko Vranković (Kastav),
Teodora Cimaš, dipl. umj. (Mošćenice, Vrbnik, Gorski Kotar, Vinodolska dolina, Cres i Lošinj, Bašćanska dolina, Rab, grad Krk, Omišalj, Mošćenička Draga, grad Kraljevica)
HTML: mr.sc. Nataša Hoić-Božić (Bakar, Kastav, Mošćenice, Vrbnik, Gorski Kotar)
Vlasta Mutabžija, prof. (Vinodolska dolina: Crivenica, Novi Vinodolski, Bribir, te Cres i Lošinj, Bašćanska dolina, Rab, grad Krk, Omišalj, Mošćenička Draga, grad Kraljevica)

©Ineco, 1995./2005.
Korzo 2/III, Rijeka
Tel./Fax. +385 51/21 13 05
E-mail: ineco@posluh.hr,
POSLuH d.o.o.
Posjet 6093. od 25.11.1998.